3-5 -vuotiaan ICF-arviointilomake,

Ohjeet

Toteutus…lomake

SUORITUKSET/TAIDOT JA OSALLISTUMINEN

Pääluokka 1. Oppiminen ja tiedon soveltaminen

d130 Jäljitteleminen

 • Jäljitteleekö lapsi muiden sanomisia ja tekemisiä?
 • Oppiiko lapsi katsomalla, mitä muut tekevät?
 • Jäljitteleekö lapsi näkemiään eleitä tai ilmeitä, jotka liittyvät johonkin tunnetilaan?
 • Matkiiko lapsi aikuisen toimintoja, esimerkiksi hiusten harjaamista, pöydän pyyhkimistä tai puhumista puhelimeen?
 • Miten hyvin lapselta onnistuu aakkosten jäljitteleminen?

d131 Tekemällä oppiminen välineiden avulla

 • Onko lapsi innostunut kokeilemaan ja oppimaan erilaisten lelujen ja esineiden käyttöä?
 • Kokeileeko lapsi lelujen ja esineiden yhdistämistä välittämättä niiden ominaisuuksista?
 • Kokeileeko hän ydistellä esineitä niiden ominaisuuksien mukaisesti? Esimerkiksi panemalla kannen laatikon päälle, kupin lautaselle jne.?
 • Liittääkö hän esineisiin symbolista merkitystä, kuten muuttamalla leikissä ympäristöä toiseksi?

d132 Kielen omaksuminen

 • Oppiiko lapsi helposti uusia sanoja?
 • Pyrkiikö lapsi käyttämään oppimiaan uusia sanoja?
 • Käyttääkö lapsi lauseita?
 • Miten pitkiä lauseita lapsi käyttää?
 • Ovatko lauseet oikein muodostettuja?

d137 Käsitteiden omaksuminen

 • Ymmärtääkö lapsi peruskäsitteitä?
 • Tunteeko lapsi värejä? Lukumääriä?
 • Käyttääkö hän kuvailevia sanoja? Sijaintikäsitteitä?
 • Käyttääkö lapsi yläkäsitteitä?
 • Käyttääkö lapsi tämäntyyppisiä käsitteitä puheessaan?
 • Kyseleekö lapsi?

d155 Taitojen hankkiminen

 • Miten hyvin lapsi hallitsee perustaitoja?
 • Tarvitseeko lapsi paljon tukea ja ohjeita perustaitojen hallintaan?
 • Sujuuko ruokailuvälineiden käyttö?
 • Miten hän käsittelee leluja?
 • Miten pelien pelaaminen sujuu?

d160 Tarkkaavuuden kohdentaminen

b140 Tarkkaavuustoiminnot

 • Onko helppoa saada lapsen huomio?
 • Osaako lapsi vaihtaa huomion kohdetta joustavasti? Ei esimerkiksi juutu johonkin toimintaan tarpeettoman pitkäksi aikaa.
 • Mitä lapsen huomion saamiseksi vaaditaan?

Pääluokka 2. Yleisluonteiset tehtävät

d210 Yksittäisten tehtävien tekeminen

 • Tehtävän tekeminen alusta loppuun, yksin tai ryhmässä
 • Osaako lapsi suorittaa itsenäisesti yksinkertaisen ja tutun tehtävän (esim. palapelin kokoaminen)?
 • Miten lapsi suoriutuu tehtävän aloittamisessa, suorittamisessa ja lopettamisessa?
 • Miten lapsi hallitsee tehtävän suorittamiseen tarvittavan ajan, tilan ja tarvikkeiden järjestämisessä?
 • Pystyykö lapsi jatkamaan tehtävän suorittamista tauon jälkeen?
 • Eteneekö lapsen toiminta hyvin työskennellessä itsenäisesti? Entä ryhmässä?

d230 Päivittäin toistuvien tehtävien tekeminen

 • esim. ulos siirtyminen, ruuan hakeminen, astioiden pois vieminen
 • Osaako lapsi suorittaa itsenäisesti useamman peräkkäisen tehtävän loppun? (Esimerkiksi lopettaa leikki ja siirtyä syömään)
 • Osaako lapsi suunnitella ja toteuttaa ruuan hakemisen ja viemisen omalle pöydälle?
 • Osaako lapsi viedä käytetyt astiat niille osoitettuun paikkaan?
 • Pystyykö lapsi suunnittelemaan ja toteuttamaan pukeutumisen eri vaiheet, kun ollaan lähdössä ulos?
 • Osaako lapsi suunnitella ja toteuttaa päivälepoon liittyvät toimet?

Pääluokka 3. Kommunikointi

d310 Puhuttujen viestien ymmärtäminen

 • Ymmärtääkö lapsi lyhyet käskyt, esim. “Nyt lopetetaan!”?
 • Ymmärtääkö lapsi pidemmät ohjeet, esim. “Anna minulle nukke ja ota itsellesi auto.”?
 • Ymmärtääkö lapsi ei-tilannesidonnaista kieltä?
 • Ymmärtääkö lapsi leikinlaskua, hassuttelua?
 • Ymmärtääkö lapsi kielellisiä vihjeitä (kielellinen päättely)?

d315 Ei-kielellisten viestien ymmärtäminen

 • Ymmärtääkö lapsi eleitä, esimerkiksi osoittamista, tai ilmeitä?
 • Katsooko lapsi mielellään kuvia tai valokuvia?

d330 Puhuminen

 • Ilmaiseeko lapsi itseään ääntelemällä?
 • Käyttääkö lapsi yksittäisiä sanoja
 • Puhuuko lapsi lausein?
 • Puhuuko lapsi selvästi?
 • Osaako lapsi säädellä äänensä voimakkuutta tilanteen mukaan?
 • Puhuuko lapsi sujuvasti?
 • Osaako lapsi pyytää
 • herättää huomion
 • kommentoida
 • kieltäytyä
 • kysyä
 • kertoa
 • ilmaista tarpeitaan ja tunteitaan
 • käyttää sosiaalista kieltä (kiittää, tervehtiä, pyytää anteeksi)?

d335 Ei-kielellisten viestien tuottaminen

 • Käyttääkö lapsi eleitä, symboleja ja piirroksia viestien välittämiseen?
 • Käyttääkö lapsi kehon liikkeitä, kasvon ilmeitä, käden liikkeitä tai asentoja viestinsä ilmaisemiseen? Esimerkiksi hymy, irvistys, syleily kiintymyksen ilmaisemiseksi tai viittaaminen huomion saamiseksi?

d350 Keskustelu

 • Osaako lapsi aloittaa keskustelun?
 • Ylläpitää keskustelua?
 • Ja lopettaa keskustelun?

Pääluokka 4. Liikkuminen

d415 Asennon ylläpitäminen

 • Pysytyykö lapsi ylläpitämään istuma-asentoa?
 • Kykeneekö lapsi seisomaan jonossa?
 • Pystyykö lapsi vaihtamaan asentoa?
 • Kykeneekö lapsi seisomaan yhdellä jalalla pitämättä mistään kiinni?

d440 Käden hienomotoriikan käyttäminen

 • Onko lapsen kätisyys selkeä?
 • Pystyykö lapsi tarttumaan ja pitämään kiinni pienistä esineistä?
 • Pystyykö lapsi poimimaan pöydältä sormiaan käyttämällä pieniä kolikoita tai nappuloita?
 • Osaako lapsi käyttää kynää, saksia ja ruokailuvälineitä?

d450 Käveleminen

 • Onko lapsen kävely suuntatietoista, kävelyrytmi vaikiintunut? Onko käsissä myötäliikkeitä?
 • Onko kävely joustavaa, sujuvaa ja rentoa?
 • Pystyykö lapsi kävelemään varpaillaan?
 • Pystyykö lapsi kävelemään epätasaisessa maastossa? Jaksaako kävellä?

d455 Liikkuminen

 • Liikkuuko lapsi mielellään? Hyppii, kiipeilee, juoksee?
 • Osaako lapsi tehdä kuperkeikan?
 • Miten sujuu esteiden väistäminen juosten?
 • Pystyykö lapsi hyppimään tasajalkaa eteenpäin?

d465 Liikkuminen välineiden avulla

 • Liikkuuko lapsi suksilla? Luistimilla?
 • Potkulaudalla?
 • Tarvitaanko pyörätuoli? Kävelytuki?

Pääluokka 5. Itsestä huolehtiminen

d530 WC-käynnit

 • Pystyykö lapsi tunnistamaan vessahädän ja menemään vessaan?
 • Pystyykö lapsi suoriutumaan vessakäynnistä tarkoituksenmukaisesti?
 • Osaako hän pestä kädet vessakäynnin jälkeen?

d540 Pukeutuminen

 • Pystyykö lapsi pukemaan itse vaatteet?
 • Pukeeko lapsi vaatteet tarkoituksenmukaisesti ja loogisessa järjestyksessä?

d455 Ruokaileminen

 • Miten omatoimisesti lapsi ruokailee?
 • Osaako lapsi juoda mukista tai lasista?
 • Miten lapsi käyttää ruokailuvälineitä?
 • Osallistuuko lapsi erilaisiin ruokailutilanteisiin?

RUUMIIN / KEHON TOIMINNOT

Pääluokka 1. Mielentoiminnot

b1108 Tietoisuustoiminnot, muu määritelty / shutdown, meltdown

 • Vetäytyykö lapsi välillä omaan kuoreensa (shutdown)?
 • Ovatko tunnereaktiot joskus hallitsemattomia (meltdown)?
 • Liittyykö tunnereaktioon väkivaltaisuutta?

b1521 Tunteiden säätely

 • Onko lapsella voimakkaita tunnereaktioita?
 • Pääseekö lapsi yli tunnekuohuista?
 • Miten lapsi reagoi, kun ei saa tahtoaan läpi?

b156 Havaintotoiminnot

 • Miten hyvin lapselta onnistuu sensoristen ärsykkeiden tunnistaminen ja tulkinta (kuulo, näkö, haju, maku, tunto, avaruudellinen hahmottaminen)?
 • Osaako lapsi tunnistaa muistileikissä, mikä tavara/kuva puuttuu joukosta?
 • Hahmottaako lapsi palapeliä?
 • Eksyykö lapsi helposti?

134 Unitoiminnot

 • Onko lapsella haasteita nukahtamisessa?
 • Saako lapsi riittävästi unta?
 • Onko lapsen päivälevossa haasteista?
 • Tapahtuuko yöheräilyä?
 • Onko vuorokausirytmi säännöllinen?

Pääluokka 2. Aistitoiminnot ja kipu

Aistimuksiin reagointi; tunto, kuulo, näkö, liike, maku, haju

 • Miten lapsi reagoi aistiärsykkeisiin?
 • Miten lapsi reagoi kirkkaisiin valoihin? Välkkyviin valoihin?
 • Tunnistaako lapsi kuuman ja kylmän?
 • Onko lapsi kosketusherkkä?
 • Onko lapsi herkkä koville äänille?
 • Pitääkö lapsi keinumisesta?
 • Onko lapsi valikoiva syömisen suhteen?
 • Onko lapsi herkkä hajuille?

b235 Tasapainoelintoiminnot (vestibulaariset toiminnot)

 • Pitääkö lapsi keinumisesta?
 • Ovatko portaat haasteellisia?
 • Onko tasapainon pitäminen hankalaa?

b280 Kipuaistimus

 • Miten lapsi reagoi kipuun?
 • Miten hän reagoi, jos kaatuu ja satuttaa itsensä?

b7602 Tahdonalaisten liikkeiden koordinaatio

 • Miten lapsen oikea/vasen -koordinaatio toimii?
 • Miten hyvin toimii lapsen näön avulla tapahtuvien liikkeiden koordinaatio?
 • Esimerkiksi liikkuminen mallin mukaan hyödyntäen silmä-käsi/silmä-jalka -koordinaatiota?

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

 • Onko ympäristötekijä lapsen hyvinvointia edistävä vai rajoittava?
 • Aikuinen arvioi ympäristötekijöitä lapsen näkökulmasta.

Pääluokka 1. Tuotteet ja teknologia

e1100 Elintarvikkeet

 • Onko lapsella ruokaan liittyviä haasteita?
 • Allergiat?
 • Vaikuttavatko tottumukset lapsen syömiseen?
 • Vaikuttaako ruuan koostumus lapsen syömiseen?
 • Entä ruuan lämpötila?

e1101 Lääkkeet

 • Onko lapsella lääkehoitoa? Miten se vaikuttaa?

e115 Päivittäisen elämän tuotteet ja teknologiat henkilökohtaiseen käyttöön

 • Hyötyykö lapsi aistituotteista?
 • Onko painoliivistä apua?
 • Stressileluista?
 • Hypistely- ja puruleluista? jne
 • Käyttääkö muita päivittäisiä apuvälineitä?

e1251 Kommunikoinnin erityistuotteet

 • Hyötyykö lapsi kommunikoinnin apuvälineistä?
 • Onko lapsella kommunikaatiotaulu käytössä?
 • Onko kuvakortit käytössä?
 • Käytetäänkö piirtämisen tai kirjoittamisen apuvälineitä?
 • Onko silmälasit, kuulokoje käytössä?
 • Käyttääkö lapsi tablettia kommunikointiin?

e130 Opetustuotteet

 • Onko lapsella käytössä oppimista edistäviä välineitä tai menetelmiä?
 • Onko päiväohjelma ja oppitunnit strukturoitu?
 • Onko kuvastruktuuri käytössä?
 • Tietokone?
 • Opetuslelut?

Pääluokka 3. Fyysisen, emotionaalisen tuen määrä

e310 Lähiperhe
e325 Ikätoverit / kaverit / ryhmä

 • Miten lähiperheen tuki auttaa lapsen kehityksessä?
 • Miten sisarukset tukevat lapsen kehitystä?
 • Saako lapsi tukea ikätovereiltaan?
 • Miten lapsi pärjää kavereiden kanssa? Ryhmässä?

e360 Varhaiskasvatuksen ja soten työntekijät
e340 Kotipalvelutyöntekijät ja henkilökohtaiset avustajat
e355 Terapeutit

 • Saako lapsi tukea kaikilta varhaiskasvatuksen työntekijöiltä samalla tavalla?
 • Saako lapsi tukea kaikilta sote-työntekijöiltä samalla tavalla? Esimerkiksi neuvolan ja perhekeskuksen työntekijät?
 • Saako lapsi tukea kotipalvelutyöntekijöiltä?
 • Jos lapsella on henkilökohtainen avustaja, miten se vaikuttaa lapsen toimintakykyyn?
 • Jos lapsella on terapeutteja, näkyykö terapioiden vaikutus varhaiskasvatuksessa ja kotona?

Pääluokka 4. Asenteet

e425 Ikätovereiden asenteet
e455 Henkilökunnan asenteet

 • Miten ikätovereiden asenteet ilmenevät ja miten ne vaikuttavat lapsen toimintakykyyn?
 • Miten henkilökunnan asenteet ilmenevät ja miten ne vaikuttavat lapsen toimintakykyyn?

Pääluokka 5. Palvelut, hallinto ja politiikat

e589 Terveys – palvelut, hallinto ja politiikka

 • Miten hyvin perhe on saanut tarvitsemiaan palveluja?
 • Miten saadut palvelut ovat vaikuttaneet lapsen kehitykseen?
 • Miten palveluiden puute on vaikuttanut?

Vastaa

Vieritä ylös