3-5 -vuotiaan toimintakyky

Ohjeet

Lataa kyseinen ICF-lomake oppitunnin materiaaleista.

 • Aseta lomake ja tämä sivu vierekkäin.
 • Käytä apukysymyksiä tukena lapsen/nuoren toimintakyvyn arvioinnissa.
 • Apukysymykset on liitetty jokaiseen kuvauskohteeseen.
 • Kuvauskohteeseen on liitetty myös kohdetta kuvaava kortti. Katso valokuvasta, mihin lapsi/nuori on sijoittanut kyseisen kortin. Se voi helpottaa keskustelua ja arviointia.

RUUMIIN / KEHON TOIMINNOT

Pääluokka 1. Mielentoiminnot

Tietoisuustoiminnot, muu määritelty / shutdown, meltdown (b1108)

 • Vetäytyykö lapsi välillä omaan kuoreensa (shutdown)?
 • Ovatko tunnereaktiot joskus hallitsemattomia (meltdown)?
 • Liittyykö tunnereaktioon väkivaltaisuutta?
 • Miten lapsi hallitsee reaktiota?

Tunteiden säätely (b1521)

 • Onko lapsella voimakkaita tunnereaktioita?
 • Pääseekö lapsi yli tunnekuohuista?
 • Miten lapsi reagoi, kun ei saa tahtoaan läpi?
 • Meneekö innostus joskus hallitsemattomasti yli?

Havaintotoiminnot (b156)

 • Osaako lapsi tunnistaa muistileikissä, mikä tavara/kuva puuttuu joukosta?
 • Hahmottaako lapsi palapeliä?
 • Eksyykö lapsi helposti?

Unitoiminnot (b134)

 • Onko lapsella haasteita nukahtamisessa?
 • Saako lapsi riittävästi unta?
 • Onko lapsen päivälevossa haasteista?
 • Tapahtuuko yöheräilyä?
 • Onko vuorokausirytmi säännöllinen?

Pääluokka 2. Aistitoiminnot ja kipu

Aistimuksiin reagointi; tunto, kuulo, näkö, liike, maku, haju

 • Miten lapsi reagoi aistiärsykkeisiin?
 • Miten lapsi reagoi kirkkaisiin valoihin? Väreihin? Välkkyviin valoihin?
 • Tunnistaako lapsi kuuman ja kylmän?
 • Onko lapsi kosketusherkkä?
 • Onko lapsi herkkä koville äänille?
 • Onko lapsi valikoiva syömisen suhteen?
 • Onko lapsi herkkä hajuille?

Tasapainoelintoiminnot (b235)

 • Pitääkö lapsi keinumisesta?
 • Ovatko portaat haasteellisia?
 • Onko tasapainon pitäminen hankalaa?

Kipuaistimus (b280)

 • Miten lapsi reagoi kipuun?
 • Miten hän reagoi, jos kaatuu ja satuttaa itsensä?

Tahdonalaisten liikkeiden koordinaatio (b7602)

 • Miten lapsen oikea/vasen -koordinaatio toimii?
 • Miten hyvin toimii lapsen näön avulla tapahtuvien liikkeiden koordinaatio?
 • Esimerkiksi liikkuminen mallin mukaan hyödyntäen silmä-käsi/silmä-jalka -koordinaatiota?

SUORITUKSET/TAIDOT JA OSALLISTUMINEN

Pääluokka 1. Oppiminen ja tiedon soveltaminen

Jäljitteleminen (d130)

 • Jäljitteleekö lapsi muiden sanomisia ja tekemisiä?
 • Oppiiko lapsi katsomalla, mitä muut tekevät?
 • Jäljitteleekö lapsi näkemiään eleitä tai ilmeitä, jotka liittyvät johonkin tunnetilaan?
 • Matkiiko lapsi aikuisen toimintoja, esimerkiksi hiusten harjaamista, pöydän pyyhkimistä tai puhumista puhelimeen?
 • Miten hyvin lapselta onnistuu aakkosten jäljitteleminen?

Kielen omaksuminen (d132)

 • Oppiiko lapsi helposti uusia sanoja?
 • Pyrkiikö lapsi käyttämään oppimiaan uusia sanoja?
 • Käyttääkö lapsi lauseita?
 • Miten pitkiä lauseita lapsi käyttää?
 • Ovatko lauseet oikein muodostettuja?

Käsitteiden omaksuminen (d137)

 • Ymmärtääkö lapsi peruskäsitteitä?
 • Tunteeko lapsi värejä? Lukumääriä?
 • Käyttääkö hän kuvailevia sanoja? Sijaintikäsitteitä?
 • Käyttääkö lapsi yläkäsitteitä?
 • Käyttääkö lapsi tämäntyyppisiä käsitteitä puheessaan?
 • Kyseleekö lapsi?

Taitojen hankkiminen (d155)

 • Miten hyvin lapsi hallitsee perustaitoja?
 • Tarvitseeko lapsi paljon tukea ja ohjeita perustaitojen hallintaan?
 • Sujuuko ruokailuvälineiden käyttö?
 • Miten hän käsittelee leluja?
 • Miten pelien pelaaminen sujuu?

Tarkkaavuuden kohdentaminen (d160)

 • Onko helppoa saada lapsen huomio?
 • Osaako lapsi vaihtaa huomion kohdetta joustavasti? Ei esimerkiksi juutu johonkin toimintaan tarpeettoman pitkäksi aikaa.
 • Mitä lapsen huomion saamiseksi vaaditaan?

Pääluokka 2. Yleisluonteiset tehtävät

Yksittäisten tehtävien tekeminen (d210)

 • Osaako lapsi suorittaa itsenäisesti yksinkertaisen ja tutun tehtävän (esim. palapelin kokoaminen)?
 • Miten lapsi suoriutuu tehtävän aloittamisessa, suorittamisessa ja lopettamisessa?
 • Miten lapsi hallitsee tehtävän suorittamiseen tarvittavan ajan, tilan ja tarvikkeiden järjestämisessä?
 • Pystyykö lapsi jatkamaan tehtävän suorittamista tauon jälkeen?
 • Eteneekö lapsen toiminta hyvin työskennellessä itsenäisesti? Entä ryhmässä?

Päivittäin toistuvien tehtävien tekeminen (d230)

 • Osaako lapsi suorittaa itsenäisesti useamman peräkkäisen tehtävän loppun? (Esimerkiksi lopettaa leikki ja siirtyä syömään)
 • Osaako lapsi suunnitella ja toteuttaa ruuan hakemisen ja viemisen omalle pöydälle?
 • Osaako lapsi viedä käytetyt astiat niille osoitettuun paikkaan?
 • Pystyykö lapsi suunnittelemaan ja toteuttamaan pukeutumisen eri vaiheet, kun ollaan lähdössä ulos?
 • Osaako lapsi suunnitella ja toteuttaa päivälepoon liittyvät toimet?

Pääluokka 3. Kommunikointi

Puhuttujen viestien ymmärtäminen (d310)

 • Ymmärtääkö lapsi lyhyet käskyt, esim. “Nyt lopetetaan!”?
 • Ymmärtääkö lapsi pidemmät ohjeet, esim. “Anna minulle nukke ja ota itsellesi auto.”?
 • Ymmärtääkö lapsi ei-tilannesidonnaista kieltä?
 • Ymmärtääkö lapsi leikinlaskua, hassuttelua?
 • Ymmärtääkö lapsi kielellisiä vihjeitä (kielellinen päättely)?

Puhuminen (d330)

 • Ilmaiseeko lapsi itseään ääntelemällä?
 • Käyttääkö lapsi yksittäisiä sanoja
 • Puhuuko lapsi lausein?
 • Puhuuko lapsi selvästi?
 • Osaako lapsi säädellä äänensä voimakkuutta tilanteen mukaan?
 • Puhuuko lapsi sujuvasti?
 • Osaako lapsi pyytää
 • herättää huomion
 • kommentoida
 • kieltäytyä
 • kysyä
 • kertoa
 • ilmaista tarpeitaan ja tunteitaan
 • käyttää sosiaalista kieltä (kiittää, tervehtiä, pyytää anteeksi)?

Keskustelu (d350)

 • Osaako lapsi aloittaa keskustelun?
 • Ylläpitää keskustelua?
 • Ja lopettaa keskustelun?

Pääluokka 4. Liikkuminen

Asennon ylläpitäminen (d415)

 • Pysytyykö lapsi ylläpitämään istuma-asentoa?
 • Kykeneekö lapsi seisomaan jonossa?
 • Pystyykö lapsi vaihtamaan asentoa?
 • Kykeneekö lapsi seisomaan yhdellä jalalla pitämättä mistään kiinni?

Käveleminen (d450)

 • Onko lapsen kävely suuntatietoista, kävelyrytmi vaikiintunut? Onko käsissä myötäliikkeitä?
 • Onko kävely joustavaa, sujuvaa ja rentoa?
 • Pystyykö lapsi kävelemään varpaillaan?
 • Pystyykö lapsi kävelemään epätasaisessa maastossa? Jaksaako kävellä?

Liikkuminen (d455)

 • Liikkuuko lapsi mielellään? Hyppii, kiipeilee, juoksee?
 • Osaako lapsi tehdä kuperkeikan?
 • Miten sujuu esteiden väistäminen juosten?
 • Pystyykö lapsi hyppimään tasajalkaa eteenpäin?

Käden hienomotoriikan käyttäminen (d440)

 • Onko lapsen kätisyys selkeä?
 • Pystyykö lapsi tarttumaan ja pitämään kiinni pienistä esineistä?
 • Pystyykö lapsi poimimaan pöydältä sormiaan käyttämällä pieniä kolikoita tai nappuloita?
 • Osaako lapsi käyttää kynää, saksia ja ruokailuvälineitä?

Pääluokka 5. Itsestä huolehtiminen

Peseytyminen (d510)

 • Miten peseytymisen eri vaiheet sujuvat?
 • Onko aistihaasteita?
 • Miltä suihku tuntuu?
 • Miten onnistuu hiustenpesu?

WC-käynnit (d530)

 • Pystyykö lapsi tunnistamaan vessahädän ja menemään vessaan?
 • Pystyykö lapsi suoriutumaan vessakäynnistä tarkoituksenmukaisesti?
 • Osaako hän pestä kädet vessakäynnin jälkeen?

Pukeutuminen (d540)

 • Pystyykö lapsi pukemaan itse vaatteet?
 • Pukeeko lapsi vaatteet tarkoituksenmukaisesti ja loogisessa järjestyksessä?

Ruokaileminen (d550)

 • Miten omatoimisesti lapsi ruokailee?
 • Osaako lapsi juoda mukista tai lasista?
 • Miten lapsi käyttää ruokailuvälineitä?
 • Osallistuuko lapsi erilaisiin ruokailutilanteisiin?

Pääluokka 7. Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet

Sosiaaliset taidot / Henkilöiden välinen vuorovaikutus (d720)

 • Ymmärtääkö lapsi ihmisten rooleja ja jäljittelee niitä toiminnassaan?
 • Osaako lapsi noudattaa sääntöjä?
 • Ymmärtääkö lapsi jokapäiväiset säännöt?
 • Onko lapsi yhteistyöhaluinen?
 • Osoittaako hän myötätuntoa muita kohtaan?
 • Pystyykö lapsi kokemaan tervettä syyllisyyttä?

Pääluokka 8. Keskeiset elämänalueet

Ohjattu toiminta (d815)

 • Osallistuuko lapsi mielellään ohjattuun toimintaan?
 • Jaksaako hän keskittyä piirin toimintaan loppuun asti?
 • Tuleeko lapsi hyvin toimeen muiden lasten kanssa piirissä?
 • Mikä lapsesta on kivointa ohjatussa toiminnassa?
 • Oppiiko lapsi mielellään uusia asioita ohjatussa toiminnassa?

Pääluokka 9. Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä

Peli ja leikki (d9200)

 • Onko lapsella hyvät leikkitaidot? Osaako lapsi leikkiä?
 • Leikkiikö lapsi jo sääntöleikkejä?
 • Leikkiikö lapsi muiden kanssa?
 • Vaelteleeko lapsi leikistä toiseen?
 • Leikkiikö lapsi mieluummin yhden tai kahden lapsen kanssa?
 • Vetäytyykö lapsi leikeistä?
 • Satuttaako lapsi leikissä itseään tai muita?
 • Eläytyykö lapsi roolileikkeihin?

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

 • Onko ympäristötekijä lapsen hyvinvointia edistävä vai rajoittava?
 • Aikuinen arvioi ympäristötekijöitä LAPSEN näkökulmasta

Pääluokka 1. Tuotteet ja teknologia

Elintarvikkeet (e1100)

 • Onko lapsella ruokaan liittyviä haasteita?
 • Allergiat?
 • Vaikuttavatko tottumukset lapsen syömiseen?
 • Vaikuttaako ruuan koostumus lapsen syömiseen?
 • Entä ruuan lämpötila?

Lääkkeet (e1101)

 • Onko lapsella lääkehoitoa?
 • Miten se vaikuttaa?

Päivittäisen elämän tuotteet ja teknologiat henkilökohtaiseen käyttöön (e115)

 • Hyötyykö lapsi aistituotteista?
 • Onko painoliivistä apua?
 • Stressileluista?
 • Hypistely- ja puruleluista? jne
 • Käyttääkö muita päivittäisiä apuvälineitä?

Kommunikoinnin erityistuotteet (e1251)

 • Hyötyykö lapsi kommunikoinnin apuvälineistä?
 • Onko lapsella kommunikaatiotaulu käytössä?
 • Onko kuvakortit käytössä?
 • Käytetäänkö piirtämisen tai kirjoittamisen apuvälineitä?
 • Onko silmälasit, kuulokoje käytössä?
 • Käyttääkö lapsi tablettia kommunikointiin?

Opetustuotteet (e130)

 • Onko lapsella käytössä oppimista edistäviä välineitä tai menetelmiä?
 • Onko päiväohjelma ja oppitunnit strukturoitu?
 • Onko kuvastruktuuri käytössä?
 • Tietokone?
 • Opetuslelut?

Pääluokka 3. Fyysisen, emotionaalisen tuen määrä

Lähiperhe (e310)
Ikätoverit / kaverit / ryhmä (e325)

 • Miten lähiperheen tuki auttaa lapsen kehityksessä?
 • Miten sisarukset tukevat lapsen kehitystä?
 • Saako lapsi tukea ikätovereiltaan?
 • Miten lapsi pärjää kavereiden kanssa? Ryhmässä?

Varhaiskasvatuksen ja soten työntekijät (e360)
Henkilökohtainen avustaja (e340)
Terapeutit (e355)

 • Saako lapsi tukea kaikilta varhaiskasvatuksen työntekijöiltä samalla tavalla?
 • Saako lapsi tukea kaikilta sote-työntekijöiltä samalla tavalla? Esimerkiksi neuvolan ja perhekeskuksen työntekijät?
 • Saako lapsi tukea perhetyöntekijöiltä?
 • Jos lapsella on henkilökohtainen avustaja, miten se vaikuttaa lapsen toimintakykyyn?
 • Jos lapsella on terapeutteja, näkyykö terapioiden vaikutus varhaiskasvatuksessa ja kotona?

Pääluokka 4. Asenteet

Ikätovereiden asenteet (e425)
Henkilökunnan asenteet (e455)

 • Miten ikätovereiden asenteet ilmenevät ja miten ne vaikuttavat lapsen toimintakykyyn?
 • Miten henkilökunnan asenteet ilmenevät ja miten ne vaikuttavat lapsen toimintakykyyn?

Pääluokka 5. Palvelut, hallinto ja politiikat

Terveys – palvelut, hallinto ja politiikka (e589)

Terveyskeskus
 • Miten hyvin perhe on saanut tarvitsemiaan palveluja?
 • Miten saadut palvelut ovat vaikuttaneet lapsen kehitykseen?
 • Miten palveluiden puute on vaikuttanut lapsen kehitykseen?

Vastaa

Vieritä ylös