2. Nuoren haasteiden ja taitojen tunnistaminen kotona

Näin tulkitset nuoren pelipöytää

Peruskeskustelu

 • hymynaaman alla olevat kortit kertovat nuoren vahvuuksista
 • myönteiset tunnepisarat kertovat onnistumisista ja ratkaisuista
 • haasteet löytyvät surunaaman alta

Valokuva ja tavoitteet post-it -lapuille

Syventävä keskustelu

 • huolipilvet nostavat esiin vakavampia kysymyksiä
 • sanakortit tarkentavat sekä huolia että hyviä asioita
 • tähtikortit kertovat onnistumisista
 • sydänkortit nostavat esiin myönteisiä tunteita
 • Jatkoon!-kortilla nostetaan esiin tavoitteita

Valokuva ja tavoitteet post-it -lapuille

Tulkitse SYKE-pelipöytää yhdessä nuoren kanssa

 • Mitä huolia kertyi surunaaman alle?
 • Millaisia tunnepisaroita nuori nosti pelipöydälle?
 • Käyttikö nuori kouluun ja oppimiseen liittyviä KESY-kortteja? Puhuitteko oppimisvaikeuksista?
 • Mitä ratkaisuja nuori nosti esiin?
 • Mitä asioita haluaisi oppia?
 • Mikä on kaikkein suurin huoli nuoren omasta mielestä? Onko hän liittänyt sen myös Jatkoon!-korttiin?

Listatkaa yhdessä haasteet, joita nuori haluaa voittaa.
Seuraava tehtävä on kääntää haasteet taidoiksi.

Nuorten ja aikuisten haasteiden tunnistaminen
edellyttää elämäntilanteen kartoitusta

Nuorten ja aikuisten haasteiden takana saattaa olla monia tekijöitä. Jos nuori ei ole saanut lapsena tukea neurokirjon haasteisiin, hän on saattanut kehittää niiden päälle erilaisia toimintamalleja, joita ei aina ole helppo tunnistaa. Oireet eivät katoa, mutta ne muuttavat muotoaan. Hoitamattomat neurokirjon oireet voivat näkyä opiskeluvaikeuksina, aikatauluhaasteina, tunnesäätelyn tai toiminnanohjauksen ongelmina

Otetaan hieman mallia aikuisten nepsy-valmennuksesta. Ulla Käppi toimii aikuisten nepsy-valmentajana ja hän kertoo meille, miten hän lähtee kartoittamaan aikuisen tilannetta valmennuksen käynnistyessä.

Haasteiden tunnistaminen nepsy-valmennuksessa

Ulla Käppi, nepsy-valmentaja

Elämäntilanteen kartoitus

 • vahvuudet ensin
 • mikä on oma tavoite
 • esim. tunteiden säätely
 • jos diagnoosi on tuore, onko tietoa tarpeeksi mitkä asiat johtuvat diagnoosista,
 • on aloittamisen ja toiminnaohjauksen haasteita jne.
 • ei ole yleispätevää mallia

Löytyykö tästä tavoiteltavia taitoja?

Kirjatkaa keskustelun päätteeksi tavoitekorttiin 1-3 taitoa

Näitä taitoja olen valmis harjoittelemaan

 • Kirjatkaa taidot tavoitekorttiin siinä järjestyksessä, kun käynnistätte niiden harjoittelun.
 • Taitoja harjoitellaan yksi kerrallaan.
 • Pohtikaa myös kannustusta ja motivaatiota, mitä keinoja voisitte käyttää

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös